Xưởng đồ bộ nữ vải cát hàn, da cá
Đồ bộ cát hàn giá sỉ
Đồ bộ nữ giá sỉ

Đồ bộ nữ adidas in

Bộ quần dài thể thao thun cô tôn in lô gô cao cấp có 3 size sỉ đại lý.(H)
Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
-màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
-màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
-đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )dt Vy 0937497604

Mô tả

Bộ quần dài thể thao thun cô tôn in lô gô cao cấp có 3 size sỉ đại lý.(H)
Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
-màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
-màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
-đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )