Xưởng đồ bộ nữ vải cát hàn, da cá
Đồ bộ cát hàn giá sỉ
Đồ bộ nữ giá sỉ

Dam phối ren phi bóng

Dam phối ren phi bóng có sẵn 3 size m ,l,xl (48ky-65ky)
-sĩ đại lý màu5/đủ màu (36-38-40k)
-màu 10/du màu gia (34-36-38k)
-màu 20/du màu giá (32-34-36k)
-màu 50/du màu gia (30-32-34k)

Mô tả

Dam phối ren phi bóng có sẵn 3 size m ,l,xl (48ky-65ky)
-sĩ đại lý màu5/đủ màu (36-38-40k)
-màu 10/du màu gia (34-36-38k)
-màu 20/du màu giá (32-34-36k)
-màu 50/du màu gia (30-32-34k)