Xưởng đồ bộ nữ vải cát hàn, da cá
Đồ bộ cát hàn giá sỉ
Đồ bộ nữ giá sỉ

Bộ quần dài thể thao thun cô tôn 4 chieu lô gô theu soc

Bộ quần dài thể thao thun cô tôn 4 chieu lô gô theu soc cao cấp có 3 size sỉ đại lý.

Mô tả

Bộ quần dài thể thao thun cô tôn 4 chieu lô gô theu soc cao cấp có 3 size sỉ đại lý.
Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
-màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
-màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
-đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )