Xưởng đồ bộ nữ vải cát hàn, da cá
Đồ bộ cát hàn giá sỉ
Đồ bộ nữ giá sỉ


ĐẶC BIỆT: CÓ 2 SIZE, DƯỚI 55 Ký và DƯỚI 65 Ký

Showing 1–28 of 269 results

 • 3

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn in lô gô cao cấp BB

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn in lô gô cao cấp có 3 size sỉ đại lý.(H)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
  -màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
  -đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )dt Vy 0937497604


 • 3

  Bộ quần đùi thể thao thun cô tôn lô gô NY

  Bộ quần đùi thể thao thun cô tôn lô gô in soc cao cấp có 3 size sỉ đại lý.
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 55k
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 57k
  Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 59k
  -đặt cắt sl nhieu 50-52-54kk
  -Liên hệ:0937497694.


 • 4

  Đồ bộ thêu logo

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn thêu lô gô cao cấp có 3 size sỉ đại lý.(H)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
  -màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
  -đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )dt Vy 0937497604


 • 3

  Đồ bộ nữ tixi VL

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn in lô gô cao cấp có 3 size sỉ đại lý.(H)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
  -màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
  -đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )dt Vy 0937497604


 • 6

  Đồ bộ nữ adidas in

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn in lô gô cao cấp có 3 size sỉ đại lý.(H)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
  -màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
  -đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )dt Vy 0937497604


 • 3

  Bộ quần đùi thể thao

  Bộ quần đùi thể thao thun cô tôn lô gô in soc cao cấp có 3 size sỉ đại lý.
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 55k
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 57k
  Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 59k
  -đặt cắt sl nhieu 50-52-54kk
  -Liên hệ:0937497694.


 • 6

  Đồ bộ cotton gucci phối

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn in lô gô cao cấp có 3 size sỉ đại lý.(H)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
  -màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
  -đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )dt Vy 0937497604


 • 5

  Đồ bộ coton tixi nike 3 sọc

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y hinh cao cấp 3 size phom chuẩn sỉ đại lý.(V)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 60k(200bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k
  Size xl(58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size 2xl(63ky-68ky)dành cho người cao,mập.66k.
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 58-60-62k
  -màu 20bộ<đủ màu giảm 4k.giá 56-58-60k
  -đặt cắt sl nhieu đủ ri đủ size (53-55-57k )dt Vy 0937497604


 • 4

  Đồ bộ cotton gucci

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y hinh cao cấp 3 size phom chuẩn sỉ đại lý.(V)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 60k(200bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k
  Size xl(58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size 2xl(63ky-68ky)dành cho người cao,mập.66k.
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 58-60-62k
  -màu 20bộ<đủ màu giảm 4k.giá 56-58-60k
  -đặt cắt sl nhieu đủ ri đủ size (53-55-57k )dt Vy 0937497604


 • 3

  Đồ bộ coton tixi meckey

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y hinh cao cấp 3 size phom chuẩn sỉ đại lý.(V)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 60k(200bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k
  Size xl(58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size 2xl(63ky-68ky)dành cho người cao,mập.66k.
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 58-60-62k
  -màu 20bộ<đủ màu giảm 4k.giá 56-58-60k
  -đặt cắt sl nhieu đủ ri đủ size (53-55-57k )dt Vy 0937497604


 • 5

  Đồ bộ cotton tixi sọc

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y hinh cao cấp 3 size phom chuẩn sỉ đại lý.(V)
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 60k(200bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k
  Size xl(58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size 2xl(63ky-68ky)dành cho người cao,mập.66k.
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 58-60-62k
  -màu 20bộ<đủ màu giảm 4k.giá 56-58-60k
  -đặt cắt sl nhieu đủ ri đủ size (53-55-57k )dt Vy 0937497604


 • 11

  Đầm cotton from rộng

  Dọn xong cái kho xưởng muốn xểu hà 
  Hơn 1000 Đầm. lộn xộn mẫu cần các sỉ hốt về cho em dọn sạch kho nà
  Hàng lẻ màu, lẻ size em tách lô đẩy cho bằng hết để có chỗ cho hàng mới thu đông
  Vải chất thun cotton thái mịn đẹp bao đổi lỗi,xấu,…. 
  Tách lô từ 50 Đầm nhé không nhận ít hơn. Sll cắt giá nghe xểu luôn

   

 • 2

  Dam phối ren phi bóng

  Dam phối ren phi bóng có sẵn 3 size m ,l,xl (48ky-65ky)
  -sĩ đại lý màu5/đủ màu (36-38-40k)
  -màu 10/du màu gia (34-36-38k)
  -màu 20/du màu giá (32-34-36k)
  -màu 50/du màu gia (30-32-34k)


 • 7

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn 4 chieu lô gô theu BB

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn 4 chieu lô gô theu soc cao cấp có 3 size sỉ đại lý.
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k(từ 200 bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size xl (58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 66k
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 60k-62k-64k
  -màu 20 bộ<đủ màu giá 58-60-62k
  -đặt cắt sl nhieu đù ri đủ size (55-57-59k )
  -Liên hệ 0937497604 Vy .


 • 3

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi nike 3 sọc

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y hinh cao cấp 3 size phom chuẩn sỉ đại lý.
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 60k(200bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k
  Size xl(58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size 2xl(63ky-68ky)dành cho người cao,mập.66k.
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 58-60-62k
  -màu 20bộ<đủ màu giảm 4k.giá 56-58-60k
  -đặt cắt sl nhieu đủ ri đủ size (53-55-57k


 • 2

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi gucci

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y hinh cao cấp 3 size phom chuẩn sỉ đại lý.
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 60k(200bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k
  Size xl(58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size 2xl(63ky-68ky)dành cho người cao,mập.66k.
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 58-60-62k
  -màu 20bộ<đủ màu giảm 4k.giá 56-58-60k
  -đặt cắt sl nhieu đủ ri đủ size (53-55-57k )


 • 1

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y hinh cao cấp 3 size phom chuẩn sỉ đại lý.
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 60k(200bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k
  Size xl(58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size 2xl(63ky-68ky)dành cho người cao,mập.66k.
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 58-60-62k
  -màu 20bộ<đủ màu giảm 4k.giá 56-58-60k
  -đặt cắt sl nhieu đủ ri đủ size (53-55-57k ) .


 • 4

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi con công

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây y hinh cao cấp 3 size phom chuẩn sỉ đại lý.
  Size M.(45ky-53ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 60k(200bộ đủ mẫu dc giá đại lý)
  Size l(53ky-58ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 62k
  Size xl(58ky-63ky)mỗi màu 5bộ/đủ màu 64k
  Size 2xl(63ky-68ky)dành cho người cao,mập.66k.
  -màu 10 bộ<đủ màu giảm 2k.giá 58-60-62k
  -màu 20bộ<đủ màu giảm 4k.giá 56-58-60k
  -đặt cắt sl nhieu đủ ri đủ size (53-55-57k )


 • 5

  Bộ quan dai ka tê

  Bộ quan dai ka tê nhiều mẫu sĩ đại lý màu 5/ đủ màu giá 45k.(50 bộ đủ mẫu đc gía đại lý)
  tu 45ky -53ky.


 • 3

  Bô đùi phối ren phi bóng

  Bô đùi phối ren phi bóng có sẵn 3 size m ,l,xl (48ky-65ky)sĩ đại lý
  -size M màu5/đủ màu (28k-30k-32k)
  -màu 10/du màu (26-28-30k)
  -màu 50/du màu(24-26-28k)


 • 3

  Đồ bộ in hình hàng cotong lỡ

   size M : 40kg – 70kg
  Mỗi size cônng 3k
  •Giữ hàng Oder đầy đủ đến khi chốt
  👑 Địa chỉ xưởng : 7/105 liên khu 5-6.Phường bình Hưng hoà. Quận bình tân. Tp hcm
  •Làm việc từ 8h sáng – 24h tối 


 • 4

  Bộ phi lụa phoi co mềm mịn

  Bộ phi lụa phoi co mềm mịn mat quần dai có sẵn size m -Xl tu (50ky_60ky)
  -sĩ đại lý đủ màu màu 5 giá 68-70k
  -màu 10 /du màu gia (66-68k)
  -màu 20/du màu gia (64-66k)
  -màu 50/du màu gia (62-64k)
  -Liên hệ:0937497604 Vy


 • 4

  Đồ bộ adidas cổ tim hàng cotong

   Đồ bộ adidas cổ tim hàng cotong dài in nha khách 
  • Sỉ : 60k
  • ĐLý Oder : 57k
  • ĐLý nhập sẵn : 53k
  •nhập sll : có giá tốt nhất cho khách nha
  👑 size M : 40kg – 70kg
  💦Mỗi size cộng thêm 3k
  •Giữ hàng Oder đầy đủ đến khi chốt
  👑 Địa chỉ xưởng : 7/105 Liên khu 5-6. Phường bình Hưng hoà. Quận bình tân. Tp hcm
  •Làm việc từ 8h sáng – 24h tối 
  🍀 hàng của xưởng vải và may chất lượng tốt 
  🍀 khách nhận đặt hàng không chất lượng có thể trả lại xưởng
  🍀 nhận cắt may theo mẫu của khách màu từ 20 bộ trở lên
   Hàng cắt tại xưởng không qua trung gian nên khách yên tâm về chất lượng và giá cả
  ✔️ xưởng bỏ chợ tân bình và an đông nên bảo đảm về chất lượng . Mẫu mã đa dạng 
  ✔️ Luôn cập nhật mẫu mới và tự thiết kế mẫu cho khách


 • 5

  Đồ bộ lửng adidas thêu

  Đồ bộ lửng adidas thêu


 • 4

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn 4 chieu lô gô theu soc

  Bộ quần dài thể thao thun cô tôn 4 chieu lô gô theu soc cao cấp có 3 size sỉ đại lý.


 • 1

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây

  Bộ quần dài thể thao thun cotton tixi 4 chieu chạy dây


 • 2

  🎉 Đồ bộ bé mèo hàng coton đùi

  Đồ bộ bé mèo hàng coton đùi phom rộng nha khách 


 • 3

  Đồ bộ chữ hàng cotong phom dài thêu

  Đồ bộ chữ hàng cotong phom dài thêu